Usługi celne

Oferujemy usługi celne na terenie całego kraju. Reprezentujemy interesy Klientów przed organami służby celnej. Współpracujemy z profesjonalnym zespołem agentów celnych, który zawsze doradzi Państwu wybór najodpowiedniejszej procedury celnej oraz wspomoże przy dodatkowej dokumentacji. Pragniemy zapewnić profesjonalną pomoc w zakresie weryfikacji i kompletowania dokumentów niezbędnych do dokonania odprawy celnej. Specjalizujemy się w usługach wymagających doświadczenia oraz dużego nakładu pracy, takich jak:

  • pełnej organizacji odpraw celnych (import, eksport, tranzyt), w tym z zastosowaniem procedury uproszczonej.
  • specjalne odprawy tj. uszlachetnianie bierne, czynne, odprawy czasowe, końcowego przeznaczenia.
  • realizowania odpraw celnych dla osób fizycznych w zakresie wysyłek mienia przesiedlenia.
  • legalizacji świadectw pochodzenia towaru oraz świadectw przewozowych EUR 1, A.TR.
  • wypełniania dokumentów typu karnet TIR, CMR.
  • występowania przed organami celnymi we wszystkich sprawach z zakresu prawa celnego (odwołania, wnioski, itp.).
  • wsparciu w uzyskaniu numeru EORI.
  • organizowaniu rejestracji podmiotów w systemie celnym PUESC.
  • konsultowania i doradztwa w sprawach celnych.

Zespół JM Logistics